Open a New Ticket

Please fill in the form below to open a new ticket.


Informacja o kontakcie


Help Topic

Formularz zgłoszeniowy

Drop files here or choose them

*

Administratorem Twoich danych jest Konsorcjum FEN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czarnkowskiej 13, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 778-12-13-207. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: helpdesk@fen.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania usługi wsparcia technicznego,
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: helpdesk@fen.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań.
CAPTCHA Text:    Enter the text shown on the image.
 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!